Marile jafuri – puncte scandaloase din contractul RMGC

Posted on 7 Decembrie 2012

0


image descriptionCUM AU VANDUT ROMANIA. CATEVA PUNCTE SCANDALOASE DIN CONTRACTUL CU RMGC

Dragi cititori v-am promis ca de acum inainte o sa fac publice informatii din dosarele marelor jafuri care s-au petrecut in ultimii ani . Imi asum un risc pentru ca multe informatii sunt secrete dar …sa zicem ca am niste ingeri pazitori foarte puternici.  Voi incepe publicarea de informatii secrete si publice  din urmatoarele dosare : Dosarul Petrom , Dosarul Aro Campulung , Dosarul vanzarii Romtelecom, Dosarul Rosia Montana , Dosarul Sterling , Dosarul Bechtel, Dosarul Platoul Continental al Marii Negre , Dosarul Certej, Dosarul marmurei romanesti , Dosarul Apelor Minerale etc

Resurse de miliarde de euro au fost  cedate de politicieni infractori pe sume de nimic si pe spagi de milioane de euro. Sunt multe jafuri care nu au fost constientizate de opinia publica care ne-au saracit tara. Aceste bunuri nu erau si nu sunt ale politicienilor efemeri si corupti – sunt avutia nationala a Romaniei, sunt mai mult sau putin banii nostri.

Azi o sa incep cu cateva puncte scandaloase din contractul si dosarul RMGC . Asa cum poate stiti la Rosia Montana este pe cale sa se petreaca unul din cele mai mari jafuri din istoria Romaniei. O companie apartinand unui infractor international  a cumparat toti politicienii si fara sa tina cont de nici o norma de poluare doreste sa exploateze aurul Romaniei . Au o campanie foarte puternica de lobby sustinuta pe TV si presa si de toti politicienii din toate partidele . In data de 9 decembrie vor sa faca si un fel de referendum local de parca soarta metalelor ce valoreaza zeci de miliarde ar trebui decisa de o mana de oameni cumparati si un referendum fraudat. Ce nu au inteles baietii astia este ca nu pot cumpara pe toata lumea si nu inteleg deocamdata ca vor plati pentru tot incepand cu anul viitor . De anul viitor incepe distractia . Vor plati si ei si toti cei care i-au sustinut. Poate ca informatia este mai greu de digerat de un cititor obisnuit insa sunt puncte reale din contract asa cum le-au semnat tradatorii nationali . Incadrarile penale le voi da intr-un post separat alaturi de principalii infractori semnatari.

ANUL 2013 ESTE ANUL DREPTATII !!!

Proiectele Rosia Montana si Bucium

Contractul de societate (din anul 1997); Statutul Euro Gold Resources S.A.; Actele adiţionale la Contractul de societate şi Statutul Euro Gold Resources S.A. Actul constitutiv Roşia Montană Gold Corporation S.A., din 21 iulie 2000; Actele adiţionale la Actul constitutiv al R.M.G.C. şi Actele adiţionale de modificare  a Actului constitutiv al R.M.G.C. S.A.; Actele constitutive ale S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. din 27 iulie 2010, 14 decembrie 2010, 17 mai 2011 şi 22 iulie 2011. Din aceste numeroase documente rezultă următoarele:

I).Contractul de societate s-a încheiat între membri fondatori, adică: Gabriel Resources Limited, persoană juridică engleză, reprezentată prin Vasile Frank Timiş şi Gerald Eduard Wood; Regia Autonomă a Cuprului Deva, reprezentată prin Nicolae Stanca; Minexfor S.A. din Deva; Cepromin S.A. din Deva; UPSRUEEM S.A. din Petroşani. Din contract rezultă că, în 4 septembrie 1995 Regia şi Ministerul Industriilor şi Comerţului (în timpul miniştrilor Dumitru Popescu şi Alexandru Stănescu) a organizat o licitaţie având ca obiect evaluarea şi procesarea iazurilor şi a minereurilor aurifere. Ca urmare a adjudecării licitaţiei, în aceiaşi zi de 4 septembrie 1995 s-a încheiat contractul între Gabriel şi Regie. Este evident că era dinainte cunoscut câştigătorul licitaţiei şi a fost negociat contractul, înaintea licitaţiei. Apoi s-au încheiat între cele două părţi Actele adiţionale din 17 octombrie 1996 şi 1 aprilie 1997. Aprobarea pentru participarea Regiei la constituirea Societăţii a dat-o Ministerul Industriilor şi Comerţului, iar avizul privind obiectul de activitate l-a dat Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale ( A.N.R.M.). Pentru perimetrele de prospecţiune, explorare şi/exploatare Roşia Montană şi Complexul Bucium, format din Bucium Tarniţa, Bucium Izbiţa, Bucium Rodu şi Bucium Corabia (inclusiv iazurile şi hălzile de steril ale fiecăruia), aflate în administrarea Regiei, au dat aprobările necesare Ministerului Industriilor şi Comerţului şi A.N.R.M.. Proiectele vizează cercetarea, explorarea, exploatarea şi valorificarea zăcămintelor de resurse minerale din perimetre. Faza 1 vizează cercetarea (explorarea) de către Societate a potenţialului de resurse minerale al perimetrelor, iar Faza 2 cuprinde exploatarea, prelucrarea şi valorificarea efectivă a zăcămintelor din perimetre, pe baza instituirii perimetrului de exploatare de către A.N.R.M. . După constituirea Societăţii, Regia va depune toate eforturile şi va coopera cu Gabriel şi cu Societatea pentru obţinerea drepturilor de explorare şi exploatare a resurselor minerale din perimetre în favoarea Societăţii, garantând exclusivitatea operării Societăţii în perimetre, în virtutea dreptului de administrare pe care îl deţine asupra perimetrelor.

Obiectul de activitate al Societăţii cuprinde:

– Prospecţiune şi explorarea potenţialului de resurse minerale (zăcământului) al perimetrelor, prin efectuarea de foraje;

– Pregătirea şi întocmirea studiului de fezabilitate privind rentabilitatea de exploatare a zăcămintelor din perimetre;

–       Dezvoltarea activităţii miniere în perimetre;

– Exploatarea resurselor minerale din perimetre în Faza 2 a proiectului, extragerea, prelucrarea, prepararea şi livrarea acestora în forme specifice;

– Desfăşurarea de activităţi miniere specifice în perimetre (inclusiv iazurile şi hălzile);

– Comercializarea minereurilor extrase în Faza 2 a proiectului, prelucrate, rafinate sau neprelucrate şi nerafinate, atât pe piaţa internă cât şi la export;

– Importul de echipamente specifice de explorare, extracţie şi prelucrare a resurselor minerale;

– Societatea poate derula orice alte operaţiuni mobiliare, imobiliare sau financiare, menite să conducă la dezvoltarea ei.

Pentru începerea activităţii, Societatea va obţine toate avizele şi aprobările prealabile necesare prevăzute de legislaţia în vigoare. Regia este de acord ca să solicite şi să obţină licenţele de explorare (exploatare) pentru perimetre şi apoi, în timp de 15 zile lucrătoare, să le transfere Societăţii. La constituirea Societăţii, capitalul social a fost de 3.939.100.000 lei, din care: Gabriel a deţinut 65%, prin vărsarea a 357.500 dolari U.S.A. în numerar; Regia a deţinut 33,8%, intrând în Societate cu sediul ei din Deva, Piaţa Unirii nr.9, evaluat la 1.331.415.800 lei; Minexfor a avut 0,5% din capitalul social, la fel şi Cepromin, iar UPSRUEEM S.A. a deţinut 0,2% din capitalul social total. Finanţarea activităţii Societăţii în Faza 1 a proiectului se va face din fondurile proprii şi din credite comerciale. Acţionarii îşi asumă reciproc obligaţia de a păstra faţă de terţi secretul absolut cu privire la informaţiile confidenţiale referitoare la datele şi activitatea Societăţii.

II).Statutul Euro Gold Resources S.A. prevede, între altele, că:

a).Dacă unul dintre fondatori nu subscrie cota sa parte din valoarea de majorare, partea sa va putea fi subscrisă de către ceilalţi fondatori.

b).Prin excepţie de prevederile art.110 şi art.169 din Legea nr.31/1990, în cazul înregistrării de pierderi pe perioada derulării Fazei 1 a proiectului, niciunul dintre acţionari nu va putea cere sau propune dizolvarea Societăţii, indiferent de mărimea pierderilor.

c).Profiturile Societăţii vor putea fi distribuite acţionarilor sub formă de dividende, proporţional cu participarea lor la capitalul social, dacă adunarea generală nu decide altfel.

III).Prin actul adiţional nr.1 la Contractul de Societate şi Statutul Euro Gold Resources S.A.  s-a stabilit că investiţia necesară prospectării şi explorării perimetrelor va fi realizată de Gabriel care va suporta costurile determinate de realizarea obiectivelor propuse pentru Faza 1 şi pregătirea Fazei 2 a proiectului. Regia va depune toate eforturile şi va coopera cu Gabriel şi cu Societatea pentru obţinerea drepturilor de explorare şi exploatare a resurselor minerale din perimetre în favoarea Societăţii, garantând exclusivitatea operării Societăţii în perimetre.

IV).Prin actul adiţional nr.3 la Contractul de Societate şi Statutul Euro Gold Resources S.A., autentificat la 27 octombrie 1998, acestea au fost completate cu următoarele:

– Art.5.1.2.6. „Vânzarea anticipată a producţiei pentru finanţarea proiectelor decise de Consiliul de Administraţie.”

– Art.5.1.2.7. „Operaţiuni de transport a minereurilor din extracţie, ori a concentratelor, după procesarea minereurilor, ori orice transport necesar pentru transportarea produselor finite, produse din materia primă ori concentrate din proiecte (perimetre de exploatare) rezultate din obiectul de activitate al societăţii.”

– Art.5.1.3. „Activitatea Societăţii va putea fi extinsă şi în alte perimetre, conform deciziei Consiliului de Administraţie.”

– Art.5.3 „ Regia se obligă, conform Legii Minelor, să obţină licenţele de explorare şi exploatare pentru perimetrele care fac obiectul acestei Societăţi. Regia se obligă să transfere Societăţii aceste licenţe de explorare, dezvoltare şi exploatare în termen de 7 zile lucrătoare de la obţinerea lor.”

                – Art.5.4. „Regia se obligă ca la primirea unei notificări în scris din partea lui Gabriel, care să confirme că studiul de fezabilitate este pozitiv şi eficient, să înceteze toate activităţile din perimetrele de exploatare Roşia Montană şi să mute toate echipamentele de pe aceste perimetre pe cheltuiala sa.”

                – Art.17.3. „Dacă activitatea condusă de Regie ori de o sucursală a sa în Roşia Montană încetează permanent sau temporar ca urmare a intervenţiei Guvernului României, a falimentării, a stării de insolvabilitate etc, pe perioada desfăşurării activităţilor Fazelor 1,2,3 de către Euro Gold Resources, atunci Euro Gold Resources sau acţionarii săi nu vor avea nicio obligaţie financiară sau socială faţă de angajaţii Regiei, faţă de Regie, Statul Român, ori faţă de contractorii şi subcontractorii Regiei în Roşia Montană.”

                – art.6.8 „După finalizarea unui Studiu de Prefezabilitate, finanţarea costurilor necesare Fazelor 2 şi 3 ale Proiectului va fi realizată de Gabriel.”

– art.6.9. „Dacă Gabriel va finaţa integral proiectele Fazelor 1, 2 şi 3, atunci îşi va recupera din producţia integrală a proiectelor întregul capital de investiţie direct şi indirect, la care se adaugă dobânda LIBOR  plus 2% costul de administrare a finaţării, înainte de distribuirea oricăror dividende între acţionari (proporţional cu cota lor parte din capitalul social).”

– art.6.5. din Contractul de Societate se modifică în sensul că după emiterea de noi acţiuni, în termen de 30 de zile după finalizarea acestei emisiuni, Gabriel va deţine 80% din capitalul social al Euro Gold Resources şi ceilalţi acţionari vor deţine împreună nu mai mult de 20% din capitalul social al Euro Gold Resources.

– art.11.1. din Statul Societăţii s-a modificat astfel: „Gabriel deţine primul drept de preemţiune pentru cumpărarea acţiunilor oferite.”

V). Prin Actul adiţional nr.4, autentificat în 2 februarie 1999, se introduc noile definiţii Roşia Montană Area şi Bucium Area, fiind stabilite noi obligaţii pentru Minvest. Dacă va începe Faza 3 a proiectului, personalul care va fi transferat de la Minvest „va fi selecţionat de companie, la propria sa discreţie, în funcţie de necesităţile companiei.”

VI). Prin Actul adiţional nr.8, din 11 noiembrie 1999, s-a majorat capitalul social al Societăţii cu suma de 2.954.325.000 lei, echivalentul a 171.963, 038 dolari U.S.A., prin emisiunea unui număr de 206.250 acţiuni, subscrise integral de asociatul Gabriel Resources Ltd., ele reprezentând creşterea procentuală a acestui asociat de la 65% la 80%. Ca urmare, Compania Naţională Minvest Deva S.A. deţine un procent de 19,31% din capitalul social, iar Cartel Bau S.A. Cluj-Napoca, Foricon S.A. Deva şi Comat Trading S.A. Bistriţa câte 0,23% din capitalul social.

VII). Prin Actul constitutiv al S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A., din 21 iulie 2000, se precizează următoarele:

– Proiectele înseamnă Proiectul Roşia Montană de exploatare şi Proiectul Bucium de explorare, prezentate detaliat în licenţele de concesiune nr.47/21 decembrie 1998 pentru Roşia Montană şi nr.218/6 aprilie 1999 pentru Bucium, care sunt secrete pentru Poporul Român şi Parlamentul României.

– Art.3.4. „Societatea va comercializa atât produse semifinite (concentrate) cât şi produse finite ori sub formă de lingouri. Societatea va putea să vândă anticipat produsele mai sus menţionate, în vederea finanţării proiectelor sale.”

                – Art.3.8. „În cazul transferului oricăreia dintre licenţe, Societatea sau acţionarii săi nu vor avea nicio obligaţie financiară sau de natură socială faţă de angajaţii societaţii Minvest.”

                – Art.4.1. Capitalul social subscris al Societăţii este de 6.893.425.000 lei, divizat în 481.250 acţiuni, din care Gabriel deţine 80%, cu un aport de 529.463 dolari U.S.A., vărsat în numerar, iar Minvest deţine 19,31%, ca urmare a aportului iniţial vărsat în natură (sediul firmei din Deva).

-Art.5.7. Acţiunile au o valoare egală şi dau acţionarilor drepturi egale de vot şi la dividende, proporţional cu contribuţia fiecăruia la capitalul social subscris.

– Art.6.5. „La orice cesiune a acţiunilor, Gabriel are primul drept de preemţiune. Dacă Gabriel acceptă condiţiile şi preţul, acţionarul este obligat să vândă sau să cesioneze lui Gabriel acţiunile.”

– Art.7.7. „În nici un caz partea de capital social pe care o deţine Minvest (19,31%) nu va putea fi redusă ca efect al unei majorări de capital social la care Minvest nu subscrie.” Dar, Minvest a subscris la majorarea de capital şi ca urmare participarea sa s-a redus de la 19,31% la 0,6%.

– Art.13.2. După începerea producţiei comerciale se pot distribui dividende numai după plata şi/sau deducerea de către Societate a cheltuielilor şi/sau obligaţiilor Societăţii de rambursare a creditelor acordate de instituţii finanţatoare, de către Gabriel şi de alţi acţionari, precum şi plata dobânzilor aferente.

-Art.16.4. „Toate Datele şi Rapoartele referitoare la activitatea Societăţii sunt şi rămân proprietatea exclusivă a acesteia.”

VIII). La 16 octombrie 2009, Adunarea generală a acţionarilor de la R.M.G.C a hotărât majorarea capitalului social şi cumpărarea acţiunilor de la Comat S.A., Foricon S.A. şi Cartel Bau S.A.. Din Actul adiţional nr.1, încheiat în 15 ianuarie 2010, rezultă că în baza „contractului de împrumut din data de 16.12.2009, Gabriel a efectuat în numele şi pe seama Minvest vărsământul în numerar corespunzător acţiunilor subscrise de Minvest în cuantum total de 115.437.690,94 lei, respectiv 39.131.420, 66 dolari U.S.A. sau 26.554.582, 06 euro. Plata a fost efectuată de Gabriel direct în contul R.M.G.C.”, în numele şi pe seama Minvest. Ca urmare, participarea Minvest în capitalul social a scăzut efectiv de la 19,31% la 0,6%.

                IX). Din Actul constitutiv al S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A., din 22 iulie 2011, rezultă că:

– Domeniul principal de activitate al Societăţii este „extracţia minereurilor metalifere neferoase”, iar activitatea principală a Societăţii este „extracţia altor minereuri metalifere neferoase” – Cod CAEN 0729. Societatea poate desfăşura şi alte activităţi, care sunt înscrise în cuprinsul a opt pagini.

Societatea va putea să vândă anticipat produse finite şi semifinite (concentrate) în vederea finanţării operaţiunilor sale.

                – „Obligaţiile Societăţii sunt garantate cu bunurile Societăţii, Acţionarii fiind răspunzători numai până la concurenţa contribuţiei lor la capitalul Societăţii” (art.9.5.)

                – „În momentul în care Adunarea Generală a Acţionarilor decide distribuirea de dividende, conform legii şi prevederilor Actului Constitutiv, Minvest recunoaşte şi acceptă ca din dividendele cuvenite acesteia să se plătească direct de către Societate către acţionarul majoritar Gabriel sumele datorate de către aceasta Acţionarului majoritar, urmare a împrumuturilor acordate pentru majorarea capitalului social al Societăţii.” (art.14.5)

– „ Acţionarii îşi asumă reciproc obligaţia de a păstra faţă de terţi caracterul absolut confidenţial al informaţiilor privitoare la Societate, Proiectele, Rapoartele şi activitatea Societăţii.” (art.17.1.)

Dosarul are sute de pagini . M-am limitat doar la cateva puncte care demonstreaza clar ca Romania nu castiga nimic din acest contract si ca redevrentele sunt o poveste pentru fraieri .

Tic- Tac – pentru acesti infractori vine vremea platii …tic-tac